ACADEMY OF FINE ARTS TREBINJE

Obavještenje

Vlada Republike Spske, na 123. sjednici, održanoj 4.5.2017.godine, donosi

ODLUKU

O BROJU REDOVNIH STUDENATA KOJI SE UPISUJU U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETOSTI TREBINJE

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija:

  • Budžet 10
  • Sufinansiranje 5
  • Strani državljani 5

Ukupno 20.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu drugog ciklusa studija:

  • Budžet -
  • Sufinansiranje 8
  • Strani državljani 4

Ukupno 12.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE APSOLVENTI ALU TREBINJE DA JE ODOBREN ISPITNI ROK U MJESECU MAJU ZA PREDMETE PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA I METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA KOD RED.PROF.DR NIKOLE MIJANOVIĆA.
ISPIT ĆE BITI ODRŽAN 19.05.2017. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U U 11,30 ČASOVA.


Obavještenje

ZBOG ZAUZETOSTI PROF. DR NIKOLE MIJANOVIĆA, PREDAVANJA IZ PREDMETA DIDAKTIKA I METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA SE POMJERAJU ZA ČETVRTAK 27.04.2017. GODINE SA POČETKOM U 8.00 ČASOVA.
TAKOĐE, ISPITI ZAKAZANI ZA PETAK 28.04.2017. GODINE ĆE SE ODRŽATI 27.04.2017. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE APSOLVENTI ALU TREBINJE DA JE ODOBREN ISPITNI ROK U MJESECU MARTU ZA PREDMETE PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA I METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA KOD RED.PROF.DR NIKOLE MIJANOVIĆA.
ISPIT ĆE BITI ODRŽAN 24.03.2017. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U U 11,30 ČASOVA.

SVI ZAINTERESOVANI STUDENTI ISPIT MOGU PRIJAVITI PREKO INFO KIOSKA ILI , AKO NISU U MOGUĆNOSTI, U STUDENTSKOJ SLUŽBI ALU TREBINJE.

STUDENTSKA SLUŽBAObavještenje

Obavještavaju se studenti ALU Trebinje koji imaju nepoložene ispite iz predmeta Uvod u semiotiku i Osnovni estetički pojmovi, da je odgovorni nastavnik za te predmete doc.dr Jasna Bogdanović Čurić.
Sve informacije vezane za polaganje navedenih ispita studenti mogu dobiti na mejl adresu odgovornog nastavnika: jasna954@teol.net
INFO KIOSK je otvoren za prijavu ispita do 13.02.2016. godine.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA ĆE „INFO KIOSK“ ZA PRIJAVU ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ZA DRUGI TERMIN BITI OTVOREN OD 06.02.2017.GODINE DO 13.02.2017. GODINE
STUDENTI KOJI IMAJU NE IZMIRENE  OBAVEZE PREMA ALU TREBINJE, NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE DOK TE OBAVEZE NE IZMIRE.

Studenti su obavezni da prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBRUARSKI ispitni rok.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBRUARSKI ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

Zbog državnog praznika, potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ponedeljak 21.11.2016. godine je neradni dan.


Obavještenje

Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na sjednici održanoj 28.10.2016.godine, donio je odluku kojom se odobrava IZLAZAK NA JEDAN ISPIT SVIM STUDENTIMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA.

Ispiti treba da se završe do petka 4.11.2016.godine.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Oktobarski ispitni rok.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Oktobarski ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

Nastava u prvom semestru školske 2016/2017.godine na ALU Trebinje, počinje u ponedeljak, 19.septembra 2016. godine u 8 časova.


Obavještenje

U drugom upisnom roku zа školsku 2016/2017 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je 6 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINJE VRŠI UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA AKADEMSKE 2016/17. GOD.U DRUGOM UPISNOM ROKU

.Uslove upisa možete pogledati na NA OVOM LINKU


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Septembarski ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Septembarski ispitni rok.


Obavještenje

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju

K O N K U R S
za upis treće generacije studenata Škole rodne ravnopravnosti

Više inforamacija o konkursu i prijavni list možete pogledati :


Obavještenje

Prijemni ispit zа školsku 2016/2017 godinu nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje je trаjаo tri dаnа

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU  RASPISUJE

K O N K U R S


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA
STUDIJA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI - AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U TREBINJU.

VIŠE INFORMACIJA NA OVOM LINKU.

Pogledajte video vodič

Studiski program likovna umjetnost

  • Katedra - slikarstvo,crtež,fotografija i multimedijalna umjetnost
  • Katedra - grafika i strip
  • Katedra - vajarstvo,prostorna skulptura,sitna plastika i medaljarstvo
  • Katedra - grafički dizajn

Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Junsko-Julski ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Junsko -Julski ispitni rok.


Obavještenje

Na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje počinje sa radom aplikacija„Studentski Info kiosk“.

Studenti su obavezni da od Junsko -Julskog ispitnog roka prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.


Obavještenje

Na Akademiji likovnih  umjetnosti Trebinje počela  je sa radom aplikacija
„Studentski Info kiosk“

Više informacija možete pogledati NA OVOM LINKU


Obavještenje

Odobrava se organizovanje ispitnog roka za apsolvente, za predmete: Pedagogija, Didaktika i Metodika likovnog vaspitanja I i II.

Ispiti će biti održani 06.11.2015. godine sa početkom u 11.30 časova.


Obavještenje

Rezultate kvalifikacionog ispita za upis na master studije /drugi ciklus/ na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINJE VRŠI UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA AKADEMSKE 2015/16. GOD.U DRUGOM UPISNOM ROKU

.Uslove upisa možete pogledati na NA OVOM LINKU


Obavještenje

NA OVOM LINKU možete pogledati termine predavanja za Kаtedru zа slikаrstvo, crtež, fotogrаfiju i multimedijаlnu umjetnost.


Obavještenje

13. Medjunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac, Srbija

Pravilnik na 13. Medjunarodni bijenale umetnosti minijature možete pogledati NA OVOM LINKU kao i LINK za prijavni formular za učešće.


Obavještenje

Nastava u prvom semestru školske 2015/2016.godine na ALU Trebinje, počinje u ponedeljak, 14.septembra 2015. godine u 8 časova.


Obavještenje

NA OVOM LINKU možete pogledati rang listu za II upisni rok.


Obavještenje

Austrijska ambasada ima čast skrenuti Vam pažnju na natječaj mađarskog Collegiuma Hungaricuma (Balassi Institut) u Beču, koji organizira Semmelweis Art Award. Ova nagrada, koja se u okviru UNESCO-ovog obilježavanja 150. godišnjice smrti mađarskog ljekara Ignaza P. Semmelweisa (1818-1865.) raspisuje po prvi put ove godine, je namijenjena grupama (3-5 članova) mladih, savremenih umjetnika/umjetnica iz cijele Europe. Rok za prijavu je 28. juni 2015. godine. Pobjednički projekt će pored novčane nagrade od 5.000,- eura dobiti priliku da koncept, koji je sudjelovao na natječaju, realizira u galeriji Collegium Hungaricuma u Beču. NA OVOM LINKU više informacija


Obavještenje

Nastava u drugom semestru školske 2014/2015.godine na ALU Trebinje, počinje u ponedeljak, 02.marta 2015. godine u 8 časova.

Za Prvu godinu akademskih studija i dalje će se, kada je u pitanju nastava (predavanje i vježbe) iz predmeta: Analitičko slikanje II, Analitičko crtanje II i Vajanje II održavati blok nastava.

Blokovi su raspoređeni na sledeći način:

I BLOK- Vajanje II od ponedeljka 2.marta do petka 3.4.2015.godine.

II BLOK- Analitičko slikanje II od ponedeljka 6 aprila do petka 8 maja.2015

III BLOK-Analitičko crtanje II od ponedeljka 11 maja do petka 12.juna 2015